Biyografiler Yazılar

Şeyh Abdulaziz et-Tarifi Kimdir?

Şeyh Abdulaziz, 7 Aralık 1976 da doğmuştur. Riyad’da Imam Muhammed ibn Saud üniversitesinde mezun olmuştur. (Suud-i Arabistan) Diyanet işleri bakanlığında araştırmacılık yapmıştır, ardından ‘Araştırma ve Çalışma Merkezi’nde yöneticilik yaptıktan sonra ise aynı merkezde İslam araştırmacısı olarak görev yapmıştır.

13 yaşından itibaren İslami metinleri ezberlemeye başlamıştır. Birçok metin ezberlemiştir. İlk ezberlediği parça ise Manzumetü’l Beykuniyye’dir. 18 yaşında, Keşf el Şubuhat, Kitabü’t-Tevhid ve daha birçok metinle birlikte yüzlerce satır şiir ezberlemiştir. Sahih-i Buhari, Sahih-i Muslim, Sünen-i Ebu Davud ve hadisle ilgili diğer kitapları ezberlemiştir. İmam-ı Malik’in fıkıh kitaplarını da ezbere bilmektedir.

Fıkıh, hadis, usûl, edebiyat ile ilgili sayısız kitaba çalışmıştır. Sünni fıkıh mezheplerinin imamlarının kitaplarına çalışmıştır ki bunlar İmam Ebu Hanife, İmam Ahmed, İmam Şafii ve İmam-ı Maliktir. Bunların dışında, birçok tefsir kitabına çalışmıştır. İbn Kesir, el-Taberi’nin tefsir kitapları örnektir.

Kendilerinden ilim aldığı hocalardan bazıları şunlardı: Şeyh Abdulaziz b. Baz, Şeyh Safiyurrahman Mubarekfuri, Şeyh Abdurrahman el-Barrak, Şeyh Abdullah bin Akil, Şeyh Muhammad Abdullah es-Somali.

Bu makale muslimmedya.org tarafından tercüme edilmiştir.

1 Yorum

Yorum Yap